KURSY PRAWA JAZDY

Szkolenia kategorii AM, A1, A2

Szkoła jazdy Manewr ma w swojej ofercie szkolenia kat AM , szkolenia kat A2 oraz szkolenia kat A1 i kat. A. Grójec jest miastem, w którym siedzibę ma WORD, co oznacza, ze odbywają się w nim państwowe egzaminy na prawo jazdy na kat. AM, B. Dobrze jest więc wybrać taką szkołę jazdy, która w części praktycznej kursu pozwala kursantom zapoznać się ze specyfiką drogową Grójca. Taką szkołą jest właśnie Manewr.

Uprawnienia kategorii i tematyka kursów

  • Na szkoleniu kategorii AM kursant dowie się, w jaki sposób kierować motorowerem, czyli pojazdem dwu- lub trójkołowym, zaopatrzonym w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 oraz pojazdem czterokołowym do 350 kilogramów. Do uzyskania prawa jazdy tej kategorii konieczne jest ukończenie 14. roku życia, a osoba niepełnoletnia musi do przystąpienia do egzaminu uzyskać pisemną zgodę opiekunów. Część praktyczna naszego kursu przeprowadzana jest na motorach Romet. Kurs składa się z 5h teorii i 5h jazd.
  • Na szkoleniu kategorii A1 kursant dowie się, w jaki sposób kierować motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW lub pojazdami określonymi w kategorii AM. Do uzyskania prawa jazdy tej kategorii konieczne jest ukończenie 16. roku życia, a osoba niepełnoletnia musi do przystąpienia do egzaminu uzyskać pisemną zgodę opiekunów.
  • Na szkoleniu kategorii A2 kursant dowie się, w jaki sposób kierować kierowania motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, a także motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu na uzyskanie kategorii A2 jest ukończenie 18. roku życia. Dzięki tej kategorii mamy możliwość aby już w wieku 20 lat przystąpić do kursu na kat. A

Ośrodek Szkolenia Kierowców i Operatorów Maszyn Budowlanych
ul. PIŁSUDSKIEGO 19
05-600 Grójec

 

e-mail: szkola@manewr.eu

Szkolenie kierowców:

  • kat. B +48 509 095 133
  • pozostałe kategorie +48 668 032 829

Maszyny budowlane: +48 600 354 196

10 + 10 =