KURSY PRAWA JAZDY

Szkolenia okresowe

Stale rozszerzając ofertę naszego Ośrodka Szkolenia dla Kierowców i Operatorów Maszyn Budowlanych MANEWR, która mieści się w Grójcu organizujemy szkolenia okresowe dla kierowców kategorii C, C+E lub D, którzy realizują zlecenia dla przewozów drogowych. Całe szkolenie dla kierowców zawodowych trwa 35 godzin i jest prowadzone w systemie zajęć teoretycznych na platformie do e-learningu. W skład szkolenia wchodzą:

  • 21 godzin zajęć teoretycznych z części podstawowej
  • 14 godzin zajęć teoretycznych, które są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami

Całość szkolenia może zostać rozpisana na 5 dni w tygodniu po 7 godzin. Według obowiązujących przepisów szkolenie okresowe nie może zostać skrócone.

Po odbytym szkoleniu dla kierowcy zawodowego nie ma przewidzianego egzaminu państwowego, który jest wymagany jedynie podczas ubiegania się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Dla każdego kierowcy, który ukończy szkolenie okresowe jest zagwarantowany dokument świadectwa kwalifikacji zawodowej. Przepisy traktujące o szkoleniach z zakresu doszkalania przewidują kilka wariantów, m.in.

  • kiedy kierowca, który uzyskał uprawnienia kierowania pojazdem kategorii D przed datą 10 września 2008 roku oraz dla kierowcy, który uzyskał uprawnienia do kierowania pojazdem kategorii C przed datą 10 września 2009 roku – wówczas prowadzący ma obowiązek uzyskać aktualne orzeczenie lekarskie, a także a przeprowadzonych badań psychologicznych po uzyskaniu i otrzymaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej
  • kiedy kierowca w wieku nieprzekraczającym 60 lat – wówczas osoba prowadząca pojazd ma obowiązek uzyskania orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, które świadczą o pozwoleniu do wykonywania aktualnego zawodu w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego. Uzyskanie potrzebnych dokumentów nie może odbyć się później niż do momentu wydania kwalifikacji zawodowej potwierdzającej ukończenie kursu z zakresu szkolenia okresowego
  • kiedy kierowca w wieku 60 lat robi badania w dowolnym dla siebie terminie – wówczas badania wydawane są na 30 miesięcy od momentu ich otrzymania.

Dla podtrzymania oraz udoskonalania swoich umiejętności każdy kierowca kategorii C, C+E lub D powinien odnawiać swoje kwalifikacje zawodowe co 5 lat uczestnicząc w szkoleniu okresowym.

Ośrodek Szkolenia Kierowców i Operatorów Maszyn Budowlanych
ul. PIŁSUDSKIEGO 19
05-600 Grójec

 

e-mail: szkola@manewr.eu

Szkolenie kierowców:

  • kat. B +48 509 095 133
  • pozostałe kategorie +48 668 032 829

Maszyny budowlane: +48 600 354 196

12 + 11 =